Politica Really & Parteners SRL cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date abrogarea Directivei 95/46/CE, în calitate de operator, vă detaliem în cele ce urmează când, ce fel și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal , cum folosim, condițiile în care le putem divulga altora cum și cât timp le stocăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta prin e-mail: contact@really.marketing.

Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

Avand in vedere calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă aducem la cunoștință cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în vederea derulării contractului/acordului/ofertei, urmând să vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • marketing direct, pentru a vă ține la curent cu ofertele noastre (produse/servicii).
 • executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căruia actionati(care include și interacțiunile anterioare semnarii acestuia)
 • conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la autoritățile fiscale și judiciare).

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea executarii contractului cu entitatea juridica in numele careia actionati(care include si interacțiunile anterioare semnarii acestuia) și pentru îndeplinirea obligatiilor noastre în calitate de parte contractantă.

In plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime, spre exemplu:

– Prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;

– in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura(inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare incheierii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitatea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;

– cooperarea cu autoritatile si institutiile publice;

– gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, solicitarea de informatii/raspunsuri sau participarea la sondaje, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice sau in alte scopuri, astfel incat sa ne putem stabili produsele sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele si tendintele pietei si pentru a revizui, dezvolta si imbunatati calitatea produselor noastre.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt divulgate altor terte parti

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura si cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre terti, partenerii nostri contractuali:

– furnizori de servicii respectiv: telecomunicatii, IT, contabilitate, facturare, plati, formare, prelucrare, stocare, arhivare.

– parti contractante si bancile acestora, in legatura cu orice tip de transfer de fonduri;

– consilieri profesionisti, avocati, auditori;

– orice partener de afaceri, investitor, cesionar(actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale(care pot include o fuziune, achizitie, datorie sau vanzare);

– autoritati de reglementare organe profesionale si/sau autoritati publice pentru a ne conforma reglementarilor aplicabile;

– societati care ne asigura servicii de asigurare si/sau re-asigurare;

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura si cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, colectam urmatoarele date cu caracter personal:

– numarul de telefon;

– adresa de e-mail;

– numele delegatului firmei dumneavoastra;

– datele de facturare obligatorii exercitarii contractului de munca.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care 1. dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal 2. prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, 3. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastracu caracter personal dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, 4. v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru prelucrarea datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP) la adresa postala Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr.28-30, sector 1, 010336 Bucuresti sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului individual de munca sau este permisa de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: contact@really.marketing

Perioada de pastrare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile(ex. 3 ani de la data incetarii relatiei contractuale sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatie aplicabila (ex. celei specifice domeniului financiar contabil)).

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Datele personale pe care le detinem sunt stocate si protejate in:

 • programul contabil si de facturare al firmei(accesibil doar cu username si parola)
 • clientul de e-mail(accesibil doar cu parola)
 • telefonul mobil, unde sunt stocate numele, numarul de telefonul si clientul de e-mail(accesibil doar cu parola)

In plus, daca accesati site-ul nostru de prezentare, www.really.marketing , acesta are propria politica de confidentialitate, accesibila la adresa: https://really.marketing/politica-de-confidentialitate/ si detaliata in cele ce urmeaza:

Politica de confidentialitate www.really.marketing

Really & Parteners SRL se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Prin utilizarea acestui site sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu procesarea datelor dumneavoastra personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate

Cuprins

1. Definiții

2. Principiile de protecție a datelor pe care le urmăm

3. Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastra personale

4. Ce date personale colectăm despre dumneavoastră

5. Cum folosim datele dumneavoastra personale

6. Cine altcineva are acces la datele dumneavoastra personale

7. Cum ne asigurăm datele

8. Informații despre cookie-uri

9. Informatii de contact

Definiții

Date personale – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Procesare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal.

Persoana vizată – o persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Copil – persoană fizică sub 16 ani.

Noi (capitalizate sau nu) – Really & Parteners SRL

Principiile de protecție a datelor

Promitem să respectăm următoarele principii privind protecția datelor:

 • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dumneavoastra înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom furniza informații privind prelucrarea la cerere.
 • Procesarea este limitată la scopul. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.
 • Procesarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop.
 • Procesarea este limitată cu o perioadă de timp. Nu vom stoca datele dumneavoastra personale mai mult decât este necesar.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura corectitudinea datelor.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Drepturile persoanelor vizate

Subiectul datelor are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informație – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dumneavoastra personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
 2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dumneavoastra Aceasta include dreptul dumneavoastra de a solicita și de a obține o copie a datelor dumneavoastra personale culese.
 3. Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastra personale care sunt inexacte sau incomplete.
 4. Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dumneavoastra personale să fie șterse din înregistrările noastre.
 5. Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dumneavoastra personale.
 6. Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dumneavoastra personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
 7. Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții la prelucrarea automată, inclusiv la profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept poți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care te afectează sau te afectează în mod semnificativ.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dumneavoastra personale într-un format care poate fi citit de mașină sau, dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesor la altul.
 9. Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastra în baza Drepturilor de acces, vă vom oferi un motiv pentru motivul. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dumneavoastra, vă rugăm să ne contactați.
 10. Dreptul pentru ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
 11. Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să retrageți orice consimțământ dat pentru procesarea datelor dumneavoastra personale.

Datele pe care le adunăm

Informații pe care ni le-ați furnizat

Acestea ar putea fi adresa dumneavoastra de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu etc. – în principal informațiile necesare pentru livrarea unui produs / serviciu sau pentru îmbunătățirea experienței clientului cu noi. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea comenta sau a efectua alte activități pe site. Aceste informații includ, de exemplu, numele dumneavoastra și adresa de e-mail.

Informații colectate automat despre dumneavoastra

Acestea includ informații care sunt stocate automat prin cookie-uri și alte instrumente de sesiune. De exemplu, adresa IP, etc. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența clienților. Când utilizați serviciile noastre sau căutați conținutul site-ului nostru, activitățile dumneavoastra pot fi înregistrate.

Informații de la partenerii noștri

Strângem informații de la partenerii noștri de încredere. Acestea sunt fie informații pe care le-ați furnizat direct, fie că s-au adunat despre dumneavoastra din alte motive legale.

Informații disponibile publicului

S-ar putea să adunăm informații despre tine care sunt disponibile publicului.

Cum folosim datele dumneavoastra personale

Noi folosim datele dumneavoastra personale pentru a:

 • furniza serviciul nostru pentru dumneavoastra Aceasta include, de exemplu, oferindu-vă alte produse și servicii pe care le-ați solicitat; oferindu-vă elemente promoționale la cererea dumneavoastra și comunicând cu dumneavoastra în legătură cu aceste produse și servicii; comunicarea și interacțiunea cu dumneavoastra; și vă notifică despre modificările aduse oricăror servicii.
 • îndeplini o obligație în conformitate cu legea sau contractul;

Noi folosim datele dumneavoastra personale pe motive legitime și / sau cu consimțământul dumneavoastră.

Pe baza încheierii unui contract sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale, vom procesa datele dumneavoastra personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă identifica;
 • pentru a vă oferi un serviciu sau pentru a vă trimite / oferi un produs;
 • să comunice fie pentru vânzări, fie pentru facturare;

Pe baza unui interes legitim, procesăm datele personale pentru următoarele scopuri:

 • să vă trimitem oferte personalizate * (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
 • să administreze și să analizeze baza noastră de clienți (comportament și istoric de cumpărare) pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;
 • să efectueze chestionare privind satisfacția clienților;

Atâta timp cât nu ne-ați informat altfel, considerăm că vă oferim produse / servicii care sunt similare sau identice cu comportamentul dumneavoastra istoric de cumpărare / de navigare pentru a fi in interesul nostru legitim.

Cu acordul dumneavoastra vom procesa datele dumneavoastra personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite buletine de știri și oferte de campanie (de la noi și / sau partenerii noștri atent selectați);
 • pentru alte scopuri pentru care v-am cerut consimțământul;

Noi procesam datele dumneavoastra personale pentru a indeplini obligatiile care decurg din lege si / sau pentru a folosi datele dumneavoastra personale pentru optiunile prevazute de lege. Ne rezervăm dreptul de a anonimiza datele personale adunate și de a utiliza astfel de date. Vom folosi datele în afara domeniului de aplicare al prezentei Politici numai atunci când este anonimă. Salvăm informațiile dumneavoastra de facturare și alte informații culese despre dumneavoastra atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din lege.

Am putea procesa datele personale pentru alte scopuri care nu sunt menționate aici, dar sunt compatibile cu scopul original pentru care au fost colectate datele. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:

 • legătura dintre scopurile, contextul și natura datelor personale este adecvată pentru continuarea procesării;
 • procesarea în continuare nu vă va afecta interesele si ar exista o garanție adecvată pentru procesare.
 • Vă vom informa despre orice procesare și scopuri ulterioare.

Cine altcineva poate accesa datele dumneavoastra personale

Nu vă împărtășim datele personale cu străinii. Datele personale sunt furnizate, în unele cazuri, partenerilor noștri de încredere pentru a vă oferi posibilitatea de a vă oferi serviciul sau pentru a îmbunătăți experiența clienților. 

Lucrăm numai cu partenerii de procesare care sunt capabili să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastra personale. Noi dezvăluim datele dumneavoastra personale terților sau funcționarilor publici atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dumneavoastra personale unor terțe părți dacă v-ați dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.

Cum vă asigurăm datele

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastra personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date. Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Chiar dacă încercăm tot ce putem, nu putem garanta securitatea informațiilor. Cu toate acestea, promitem să informăm autoritățile competente cu privire la încălcările datelor.De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dumneavoastra Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Copii

Nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații de la copii. Nu vizăm copiii cu serviciile noastre.

Informatii de contact

Autoritatea de supraveghere

contact@really.marketing

Modificări la această politică de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.

 

error: